14I15 Baťův institut, 2013

Autor přestavby: A.D.N.S Production, Ing. arch. MgA. Juraj Sonlajtner

Konverzí bývalých poválečných industriálních budov od architekta J. Voženílka, bývalého továrního areálu, do podoby moderního, kulturního, uměleckého a vzdělávajího centra vznikl 14|15 BAŤŮV INSTITUT.

Veřejnosti bylo toto centrum zpřístupněno ve dvou etapách. K 1. 5. 2013 byly slavnostně otevřeny expozice v budově 14. Jsou jimi ve 3. NP stálá expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost a ve 2. NP stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ. O dva měsíce později byla v 5. NP 14. budovy otevřena další stálá expozice muzea FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf.
Dne 27. 9. 2013 byla otevřena 15. budova, v níž bude sídlit především Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně .

Fakta a zajímavosti:                                                                

Instituce    Využívaná plocha původně   Využívaná plocha ve 14|15
Muzeum jihovýchodní Moravy  1610 m2            3994 m2
Krajská galerie výtvarného umění      1231 m2(+300 m2 sklad v budově 44)           4202 m2
Krajská knihovna Františka Bartoše 2 185 m2          6965 m2

Nové expozice

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně je umístěna ve 2. NP budovy č. 14, celková plocha expozice je 1 700 m2. Ve stálé expozici "Prostor Zlín, řády vidění" jsou představeny práce českých umělců první poloviny 20. století, zlínská architektura a průmyslový design.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně přemístěním do nových prostor ve 3. NP budovy č. 14 získalo pro své expozice plochu 1 825 m2. Ve stálé expozici "Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost" jsou představena 3 velká témata spojená s historií Zlína a firmy Baťa - obuv a produkce firmy Baťa, film a cestovatelství. V 5. NP 14. budovy je umístěna interaktivní expozice věnovaná životu dílu zlínského rodáka F. Bartoše.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně získala zázemí v budově č. 15. Ve 3. NP na ploše 1 640 m2 je situována knihovna pro děti a dospělé. Studovna, knihovna a prostory pro vzdělávání jsou umístěny ve 4. NP 15. budovy. Pod nově vybudovanou platformou získala knihovna sklad pro svůj knihovní fond.

Otevřený multifunkční prostor – platforma je hlavním vstupním prostranstvím o celkové ploše 3 500 m2. Prostor je vhodný pro pořádání happeningů, performancí, instalací, procesu umělecké tvorby, elektronického a digitálního umění, koncertů, projekcí, slavností, venkovních výstav umění a dalších kulturních akcí.

Nové technologie

Pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše bylo v rámci projektu pořízeno moderní zařízení a technologie identifikace a ochrany knihovního fondu (RFID).
V rámci realizace projektu byla dále pořízena technologie pro velkoplošné vizuální projekce.

Služby a zázemí pro návštěvníky

Návštěvníci jednotlivých institucí 14|15 BAŤOVA INSTITUTU získali možnost bezproblémového parkování přímo v budově institutu, pro občerstvení mohou využít kavárnu a nabídka služeb je doplněna o bookshop. Edukační sály vybavené IT a AV technikou jsou vhodné pro pořádání konferencí nebo workshopů.

Převzato ze stránek Zlínského kraje

c4d9a425-b-13-img-4059.jpg c3d9a425-b-12-img-4051.jpg c2d9a425-b-11-img-4048.jpg 65169425-b-10-img-7003.jpg 60169425-b-8-img-1294.jpg 49069425-b-6-img-1419.jpg 44169425-b-9-img-7008.jpg 05069425-b-5-img-6814.jpg 2b069425-b-7-img-1435.jpg 0ef59425-b-2-img-6811.jpg